til top
Kostnadseffektive prosjektboliger fra Mestergruppen
Vi er Norges største boligprodusent gjennom våre 350 medlemsbedrifter i huskjedene Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus.

Gjennom våre lokale medlemsbedrifter i boligkjedene og egne entreprenører dekker vi hele landet. Vi har fokus på lokal verdiskapning og samarbeid. Ta kontakt med Mestergruppen, så hjelper vi deg videre.

Tilrettelagte flykningeboliger
Mestergruppens konsept for flykningeboliger

Som Norges største boligutvikler og boligprodusent, har vi på kort tid utviklet et boligkonsept for rask bosetting av flyktninger. Bokvalitet har vært viktig i utviklingen av boligtypen. Boligene skal kunne gjenbrukes, uten behov for ombygging. Alle boligene er etter TEK17 standard.

Boligene dekker derfor mange forskjellige behov og ulike brukere. De vil være godt egnet for flyktninger, men også for studenter, førstegangsetablerere, eldre og enslige med og uten barn.

Boligene er helt ferdig prosjekterte og det tilbys en fast pris på nøkkelferdig bolig.

Tverrfaglige ressurser som arkitekter, ingeniører, våre fabrikker, byggevare og logistikk har samarbeidet. En målsetning har vært å oppnå:

  • Kortere byggetid
  • Lavere CO2 avtrykk
  • Lavere byggekostnad

Alle våre huskjeder står nå klare til raskt å kunne oppføre et stort antall boliger i kommunene.

Leveringstiden fra bestilling er 3-6 måneder.

Mestergruppen Boligproduksjon
Bransjens største kompetansemiljø for trehus
Mestergruppen Arkitekter ivaretar bokvalitet, byggekvalitet og områdekvalitet. Vi legger tilrette for effektive og feilfrie plan- og byggeprosesser. Med våre moderne produksjonlinjer ivaretar vi kvalitet og effektivitet, samt reduserer avfall og svinn.