til top

Bærekraft i Mestergruppen

Mestergruppen skal gå foran og forandre byggebransjen. Vi ønsker gjennom vår virksomhet å bidra til utvikling av en ansvarlig bygg- og anleggsbransje. Mestergruppen har mange initiativ og aktiviteter knyttet opp mot et overordnet mål om å gjøre en forskjell.

REDUSERE UTSLIPP

 • Mål om 50% reduksjon av utslipp innen 2030
 • Full klimanøytralitet i 2050
 • Redusert fotavtrykk i naturen
 • Miljøfyrtårn

DESIGN & KONSTRUKSJON

 • Klimavennlige og sirkulære løsninger for konstruksjon av boliger
 • Riktig materialvalg
 • Energieffektive bygg med energiproduksjon
 • Utslippsfrie byggeplasser

ARBEIDSMILJØ

 • Mangfold – et inkluderende arbeidsmiljø, økt kvinneandel
 • Etikk - en integrert del av vår virksomhet
 • HMS - trygge arbeidsplasser hvor sikkerhet er prioritert

LEVERANDØR-PÅVIRKNING

 • Krav til alle våre leverandører –forretningsetikk, kvalitet og miljø
 • Tett samarbeid for å påvirke leverandørenes og egne logistikkvalg
 • Åpenhetsloven

IKT & BÆREKRAFT

 • Digitalisering av verdikjeden
 • Klimagass-beregninger på boliger
 • Energiberegning og energieffektivisering