til top

Kvalitetsbeskrivelser av boligene fra Mestergruppen

Det er høy kvalitet på materialer fra velrennomerte leverandører. Mestergruppen har høye forventninger til sine leverandører knyttet til etikk, bærekraft og kvalitet. Leverandørene forplikter seg til å ha forretningsetikk tilsvarende eller strengere enn Mestergruppens interne Verdier og Etiske retningslinjer.
Muligheter for endring
Det er fullt mulig å endre/tilpasse interiør og innvendige overflater om man ønsker det.